หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกระบอกคอนกรีต เพื่อใช้ในภารกิจในทางราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนามน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนานางวาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนพระ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานสำนักงานและบริการให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]ซื้อเก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30